Du kan reklamera Din taxiresa hos YC Taxi om Du anser att resan inte gått rätt till eller att Du har blivit felaktigt behandlad.

Reklamation skall vara YC tillhanda senast 3 veckor efter händelsen.

Reklamation kan ske via telefon, e-post eller skriftligen.

Reklamation skall innehålla beskrivning av händelsen samt namn, adress och telefonnummer. Om reklamationen gäller avtalskund ska även kundnummer anges.

Inom 24 timmar återkommer vi med en bekräftelse till dig. Eventuella dubbeldebiteringar kan hanteras inom 24 timmar för återbetalning till kort. För eventuella charge-backs efter 24 timmar sker återbetalning till av kund angivet bankkonto.